englishcourses.edu.vn
Những cách nói thay thế 'Nice to meet you' | englishcourses.edu.vn
Biết nhiều cách nói linh hoạt thay thế cho câu "Nice to meet you" giúp bạn gây được ấn tượng tốt với người đối diện, đặc biệt là trong lần gặp đầu tiên.