englishcourses.edu.vn
Những cách nói thay thế 'hurry up' | englishcourses.edu.vn
Để giục người khác nhanh lên, bạn có thể nói "shake a leg", một cách diễn đạt tương tự "hurry up" trong bối cảnh thân mật.