englishcourses.edu.vn
Nhiều người giỏi tiếng Anh nhờ phim 'Friends' | englishcourses.edu.vn
Matt Ainiwaer, chuyên viên quan hệ công chúng 33 tuổi chưa bao giờ sống ở Mỹ, nhưng nói tiếng Anh gần như người Mỹ. Tất cả là nhờ đam mê phim "Friends".