englishcourses.edu.vn
Kiểm tra khả năng tiếng Anh với bài trắc nghiệm - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
"She took ___ painting after she retired". Bạn nên điền "down", "up" hay "from" vào chỗ trống trong câu?