englishcourses.edu.vn
Học từ vựng tiếng Anh về đồ ăn nhanh qua trò tìm chữ | englishcourses.edu.vn
Với 100 chữ cái cho trước, bạn hãy tìm ra tên tiếng Anh của 10 đồ ăn nhanh được phác họa trong hình.