englishcourses.edu.vn
Học 10 thành ngữ Việt Nam bằng tiếng Anh qua hình ảnh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Thành ngữ "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" trong tiếng Anh là "Courtesy costs nothing".