englishcourses.edu.vn
Chúc cuối tuần bằng tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Ngoài "Happy weekend" (cuối tuần vui vẻ), còn rất nhiều cụm từ bạn có thể sử dụng để gửi lời chúc đến bạn bè.