englishcourses.edu.vn
Cách phát âm /l/ trong từ tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Với các từ như "bottle", "goggle" hay "google", bạn cần phát âm sao cho người nghe nhận ra có âm /l/ ở cuối.