englishcourses.edu.vn
Cách phát âm các cụm từ căn bản trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Theo cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen, các cụm từ như "It is", "This is" hay "That is" tưởng dễ phát âm nhưng nhiều người nói sai và không tự nhiên.