englishcourses.edu.vn
Cách kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1 | englishcourses.edu.vn
Đưa ra tần suất, thêm cảm xúc, so sánh với quá khứ... là những cách hay giúp bạn kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1.