englishcourses.edu.vn
Cách gọi các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
"Brother" là anh/em trai, "sister" là chị/em gái. Vậy từ vựng tiếng Anh nào dùng để chỉ anh/em rể hay chị/em dâu?