englishcourses.edu.vn
Các loại đồ ăn đếm được và không đếm được trong tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Bánh sandwich hay các loại quả đếm được, trong khi mứt (jam) hay bột mì (flour) không đếm được.