englishcourses.edu.vn
Các bộ phận của cây và hoa trong tiếng Anh | englishcourses.edu.vn
Nụ hoa là "bud", đài hoa là "sepal" và cánh hoa là "petal".