englishcourses.edu.vn
Bốn phương pháp luyện nghe tiếng Anh - Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản
Những người có trình độ tiếng Anh chưa cao nên sử dụng ba phương pháp nghe sâu gồm nghe chép chính tả, chi tiết và nhắc lại.