englishcourses.edu.vn
7 từ lóng tiếng Anh giới trẻ thường dùng | englishcourses.edu.vn
Những từ lóng như soái ca, ảo tung chảo... tiếng Anh đọc là "heartthrob", "out of this world".