englishcourses.edu.vn
5 từ viết tắt tiếng Anh phổ biến trong công việc | englishcourses.edu.vn
Trong tiếng Anh, CEO là viết tắt của từ Chief Executive Officer, DIR. là viết tắt của từ Director.