englishcourses.edu.vn
25 động từ tiếng Anh chỉ hành động | englishcourses.edu.vn
"Shake hands" là bắt tay, "sew" là may vá" còn "stack" chỉ hành động chất thứ gì đó thành đống.