elcombuilding.com
NĂM 2014: ELCOM NẰM TRONG TOP 30 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIÊU BIỂU NĂM 2014 DO HIỆP HỘI PHẦN MỀM VINASA TRAO TẶNG. - Tòa Nhà Cho Thuê Elcom Building
Ngày 15/12/1995, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (gọi tắt là Elcom Ltd) được thành lập theo quyết định số 2200/GPUB của UBND Thành phố Hà Nội. Trụ sở của công ty đặt tại 12A Lý Nam Đế, Ba Đình, Hà Nội. Năm 2004 ELCOM chính thức chuyển đổi ...