eigensystems.pl
Efektywna redukcja opłat za energię elektryczną
Czyli jak wyeliminować lub w znaczący sposób ograniczyć opłaty za energię bierną poprzez skuteczną i prawidłowo dobraną kompensację.