edituraeagle.ro
Trilogia Historiarum de Ovidiu Oana-Pârâu - Editura Eagle
O frescă lirică a mitologiei din Antichitatea timpurie, reliefând prin arhetipuri portretizate, universalitatea credințelor și unitatea lor în diversitate.