ecoshop.com.vn
Lược Sừng Nopoo (Cán Dài) - EcoShop
Lược sừng Nopoo là lược sừng của Thuốc nam Việt đặt riêng với nghệ nhân làng nghề truyền thống Thụy Ứng. Sừng trâu sần sùi, xấu xí qua bàn tay điêu luyện của nghệ nhân trở thành chiếc lược đen bóng, tuyệt mỹ…