dziary.com
Piękno jest nierozerwalne z turpizmem. Minus nie istnieje bez plusa.
Zobacz tatuaż: Piękno jest nierozerwalne z turpizmem. Minus nie istnieje bez plusa....