dziary.com
Konwenty i nagrody - czy zawsze świadczą o renomie tatuatora?
Od kilku lat konwenty tatuażu będące branżowymi imprezami skupiającymi tatuatorów z różnych z...