duplexnhapkhaucuongthinh.com
Việt Nam nhập khẩu 2 triệu tấn giấy mỗi năm
Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành giấy. Tuy nhiên Việt Nam đang phải nhập khẩu tới 2 triệu tấn giấy mỗi năm. Đây là nội dung được đưa ra bà