duplexnhapkhaucuongthinh.com
Quản lý nhập khẩu phế liệu sản xuất giấy: Doanh nghiệp lên tiếng
Sử dụng một phần giấy phế liệu để sản xuất, việc Chính phủ quyết tâm siết chặt nhập khẩu nguồn nguyên liệu này khiến nhiều doanh nghiệp ngành giấy gặp khó