duplexnhapkhaucuongthinh.com
Phôi giấy ăn kích thước 1760 - 2000m
Giấy Tissue Khổ 1000cm – Định lượng: 9-19gsm/m2 – Trọng lượng: 200-3.000g/1 cuộn – Độ trắng: ISO86 – Số lớp: 1-2-3-4-5. Giấy Tissue Khổ 1760cm – Định