duplexnhapkhaucuongthinh.com
Kiến nghị giảm thuế cho ngành giấy Việt Nam
Ngoài ra, Tổng Công ty cũng đề nghị cho hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt đối với vốn vay trồng rừng nguyên liệu giấy, vốn xây dựng nhà máy giấy ở khu vực miền núi;