dulichvandon.net
Eo Gió Quan Lạn Nơi Cảnh Biển Hùng Vỹ, Núi Cao Gió Mát
Eo gió Quan Lạn là một eo biển đẹp được tạo nên bởi 2 khe núi, nó giống y như "khe khế" mà chúng ta vẫn ví von! Ở đây gió cực mát nên mới gọi là eo gió