dulichvandon.net
Ngỡ Ngàng Vẻ Đẹp Cô Tô Nhìn Từ Ngọn Hải Đăng
Ngọn hải đăng Cô Tô có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân trên đảo. Đó được coi như mắt đèn dẫn đường để ngư dân đi biển được an toàn