dogovanha.com
Thi Công Khuôn Cửa Nhà Bác Thông Phố Tía - Tô Hiệu
Đồ gỗ Văn Hà đã sản xuất và thi công khuôn cửa cho nhà bác Thông, Phố Tía - Tô Hiệu. Bao gồm 2 bộ khuôn cửa 4 cánh, 1 bộ khuôn cửa 2 cánh và 8 bộ cửa sổ.