dogongocson.com
Tùng cúc trúc mai gỗ gụ khảm ốc TQ009 - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Tranh tứ quý gỗ "Tùng cúc trúc mai" gỗ gụ TQ009 với chất ốc Singapore được nghệ nhân chế tác tại phân xưởng khảm ốc tại Đồ Gỗ Ngọc Sơn....