dogongocson.com
Tủ rượu trúc nho gỗ gụ - TR:001 - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Tủ rượu trúc nho - TR:001 được chế tác tại Ngọc Sơn trong 10 tháng. Các đường soi thỉ thẳng tắp được chế tác thành thân cây trúc rất tự nh...