dogongocson.com
Tứ quý gỗ gụ tùng trúc cúc mai TQ007 - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Tứ quý gỗ gụ TQ:007 với cảnh "Tùng Trúc Cúc Mai" đại diện cho 4 mùa mang 4 đức tính của người quân tử...màu chân mộc vô cùng tao nhã; các vân...