dogongocson.com
Tủ chùa gỗ gụ ba buồng chín mái "Rồng Chầu" - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Tủ chùa gỗ gụ ba buồng chín mái rồng chầu TCB:001 với kích thước siêu to khổng..."Tam đa kết nghĩa vườn đào", "Quan Vũ" "Triệu Vân" bá đạo...