dogongocson.com
Mai lan cúc trúc gỗ gụ khảm ốc TQ008 - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Tranh tứ quý gỗ "Mai lan cúc trúc gỗ gụ" khảm ốc TQ008 được chế tác và chạm khảm bởi chính người bàn tay nghệ nhân thuộc phân xưởng khảm ốc...