dogongocson.com
Giường ba thành khảm ốc Singapore- Đồ Gỗ Ngọc Sơn- Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Tam Sơn Khảm Ốc được Ngọc Sơn chế tác trong vòng 24 tháng. Đây chiếc Giường Ba Thành thuộc hàng SIÊU PHẨM với chất ốc là ốc Singapore, gỗ là gỗ gụ mật.