dogongocson.com
Cuốn Thư Đục Dơi (Khảm Đức Lưu Quang) CT003 | Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Cuốn Thư Đục Dơi Được Ngọc Sơn khảm Ốc Singapore đỏ lửa trên nền gỗ gụ mật khô tự nhiên không cong vênh,... treo nơi thờ cúng tôn nghiêm của mỗi gia đình.