dogongocson.com
Cuốn thư khảm tích hóa Đức Lưu Quang - CT002 - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
• Cuốn Thư CT-002 nổi bật ở chỗ: Các điển tích được chạm khảm vô cùng tinh xảo, kết hợp với nhau uốn lượn thành ba chữ "Đức - Lưu - Quang" vô cùng ý nghĩa.