dogongocson.com
Bàn Thờ Đục Tay - Tứ Linh Gỗ Gụ | Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Bàn Thờ Đục Tứ Linh là mẫu bàn thờ linh thiêng được đục rất kênh bong trên nền gỗ Gụ, được sơn đỏ rất đẹp. Được Ngọc Sơn chế tác trong vòng 10 tháng.