dogongocson.com
Gỗ Gụ là gì? cách nhận biết và các loại gỗ gụ chính! - Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Gỗ gụ là gì? nhận biết và các loại gỗ gụ được dùng trong đồ gỗ mỹ nghệ...5 loại chính: Gụ ta, gụ mật, gụ căm, gụ lao, gụ nam phi ...