dogongocson.com
Chữ Thọ ý nghĩa và ao ước cuối cùng của đời người | Đồ Gỗ Ngọc Sơn
Chữ Thọ không phải chỉ có ý nghĩa là sống lâu. Mà nó chỉ có ý nghĩa khi người cao tuổi được sống những năm tháng cuối đời một cách than....