docungtamlinhviet.com
Nghi thức cúng kính đúng với Đồ Cúng Tâm Linh Việt Nam
Để nói được nguồn gốc của tục lệ thờ, cúng, lễ, bái thì chưa có một tư liệu nào chỉ ra được chính xác những tục lệ này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết được rằng việc cúng tế trong một trình tự trang nghiêm đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vậy, việc thờ cúng, sắm sửa đồ cúng tâm linh Việt Nam để gìn giữ