docungtamlinhviet.com
Chuẩn bị mâm cúng cô hồn gồm những lễ vật gì? - Đồ Cúng Tâm Linh Việt
Chuẩn bị mâm cúng cô hồn gồm những lễ vật gì? Theo tín ngưỡng tâm linh của người Việt, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng “cô hồn”. Không chỉ là ngày để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên ông bà, những người đã khuất mà còn là ngày để thí thực cho các vong linh không có gia đình. Cúng cô hồn nên cúng gì?