docungtamlinhviet.com
Cách sắm lễ và chuẩn bị bài khấn cúng động thổ cơ quan, nhà ở
Cách sắm lễ, bài khấn cúng động thổ cơ quan, nhà ở, Người dân Việt Nam quan niệm, mỗi một vùng đất luôn có một vị thổ thần cai quản. Vì vậy các công việc từ xây nhà ở, công trường hay chuyển nhà, mở cửa hàng kinh doanh đều phải có sự báo cáo với thần linh để nhận được sự phù hộ, che chở.