docungtamlinhviet.com
Bài Văn Khấn Cúng 49 Ngày (bài văn cúng lễ Chung thất và Tốt khốc)
Bài cúng 49 ngày cho người đã mất (Bài Cúng Chung Thất hay còn gọi là lễ Tốt Khốc.) Nhìn chung, đồ dùng cúng trong lễ cúng 49 ngày có sự khác biệt giữa các vùng miền cũng như các hình thức tín ngưỡng tôn giáo. Những người theo đạo phật cho rằng vật cúng tế cho lễ 49 ngày rất kỵ việc sát sanh, vì việc sát sanh càng làm