doctorsalamat.com
بهترین روش لاغر شدن: بررسی کلیه روشها به همراه عوارض و نتایج | دمنوش لاغری دکترسلامت
شاید تاثیر دمنوش های لاغری کمتر از ورزش باشند اما در واقع روشی که کم کم یک معضل را حل کند، بهتر از روشی است که نتیجه سریعتر دارد اما قابل اجرا نیست.