div.co.il
קונפליקט של כביסה מלוכלכת - DIV
כשחושבים על זה בראיה לאחור אחד הדברים שעליהם קיבלתי הכי הרבה ביקורת כשהייתי נשוי היה מטלות הבית.