div.co.il
נפרדנו כך - DIV
יש דרכים רבות להיפרד אם אתה הצד העוזב בדרך כלל תתלווה לבאסה גם תחושת הקלה בעוד אם אתה הצד הנעזב, ההחלמה תהיה ארוכה יותר.