div.co.il
לילה ראשון לבד - DIV
יצאתי מהבית זה היה ביום שבת בערב בתחילת החודש בדיוק כמו שקבענו שיהיה מחר ביום ראשון הילדות אצלי בפעם הראשונה ואני רוצה לוודא שהחיים בדירה החדשה עוברים ללא תקלות מאד חשוב שהן ירגישו שזה בית ולכן אני רוצה לבדוק בעצמי ולקבל את החוויה ראשון ,לפניהן… כדי שאם יש משהו שצריך לתקן יהיה לי מספיק זמן …