div.co.il
אתה עדיין מאמין באהבה? - DIV
נתקלתי בזה אצל הרבה אנשים שנמצאים זמן רב בסצנת הדייטינג: במשך הזמן ובעיקר אחרי שחטפת כמה מהלומות רגשיות, אתה מפתח חומת הגנה בצורת התייחסות צינית לדייטינג ולאהבה.